Οι υπηρεσίες μας

Η Zita Congress από το 1982 είναι ίσως η παλαιότερη εταιρεία στην Ελλάδα που προσφέρει εξειδικευμένα υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων όλων των κατηγοριών, οργάνωση εμπορικών και επιστημονικών εκθέσεων, πολιτιστικών, επιστημονικών και εμπορικών εκδηλώσεων καθώς και ταξιδίων κινήτρων.

Η Zita Medical Management εξειδικεύεται στην προώθηση του ιατρικού τουρισμού, στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, στην ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων, στο ψηφιακό marketing και την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στο σχεδιασμό και την εκτύπωση φυλλαδίων, περιπτέρων και κάθε μορφής εντύπων.