Η ZITA Medical Management, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο ZITA, δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης Επιστημονικών Συλλόγων, Εταιρειών, Οργανισμών, Ινστιτούτων, Σωματείων και Φορέων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Management και Marketing, αλλά και με μεγάλη εξειδίκευση στον χώρο των ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων.

Τα στελέχη της εταιρείας, με πολυετή εμπειρία στον απαιτητικό χώρο των εκδόσεων, στοχεύουν στον πρωτοποριακό σχεδι-ασμό, στην άρτια επιμέλεια και προετοιμασία για άψογη εκτύ-πωση, καθώς και για έγκαιρη και ολοκληρωμένη διανομή στην επιστημονική κοινότητα και βιομηχανία.

To τεχνικό προσωπικό της ΖΙΤΑ Medical Management διαθέτει την τεχνογνωσία να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ένα επιστημονικό περιοδικό, ελέγχοντας όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ένταξη του στις διεθνείς επιστημονικές βιβλιοθήκες.

Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά περιοδικά στηρίζονται σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και δημοσίευσης του περιεχομένου τους. Ένα τέτοιο σύστημα (OJS) διαθέτει και η ZITA Medical Management, οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από πολλά πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Σκοπός του συστήματος είναι η υποστήριξη του εκδότη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίευσης ενός περιοδικού, από την καταχώρηση της εργασίας μέχρι την δημοσίευση του. Μέσω του συστήματος αυτού υλοποιείται μια σωστή βάση καταχώρησης των εργασιών για την περαιτέρω αναζήτησή τους.

Επιστημονικές Εκδόσεις

Οι έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας μας, με μακροχρόνια προυπηρεσία στον απαιτητικό τομέα των εκδόσεων, στοχεύουν στον καινοτόμο σχεδιασμό, στην εμπεριστατωμένη επιμέλεια και προετοιμασία για την άψογη εκτύπωση, καθώς και την έγκαιρη και ολοκληρωμένη επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και το ευρύτερο κοινό.ω

 • ΔΕΛΤΙΟ Α΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
 • ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
  Εξαμηνιαία επιστημονική έκδοση της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
  Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας
 • ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA HELLENICA
  Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
 • OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL IMAGING
  Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
  Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος
 • ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
  Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Υγείας
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
  Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας

Περιοδικά

ΔYO ( Διατροφή – Υγεία – Ομορφιά )
Τριμηνιαία έκδοση με ένθεση στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και online ενημέρωση στο www.dyomagazine.gr

Το ΔΥΟ, από το 2015 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, στοχεύει αποκλειστικά στην έγκυρη επιστημονική ενημέρωση, από έγκριτους και καταξιωμένους επιστήμονες, σε επαγγελματίες στους τομείς της Υγείας, της Διατροφής, της Ομορφιάς και της Ψυχικής Ευεξίας, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

WOMEN IN BUSINESS & SCIENCE
Τριμηνιαία έκδοση με ένθεση στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και online ενημέρωση στο www.women-in-business.gr

Μια σύγχρονη και πρωτότυπη έκδοση που φέρνει στο επίκεντρο τις γυναίκες ως επιχει-ρηματίες και επιστήμονες. Παρουσίαση Ελληνικών start up επιχειρήσεων, συνεντεύξεις από Ελληνίδες πρωταγωνίστριες του επιχειρείν και των επιστημών, οικονομικές και επι-χειρηματικές ειδήσεις από την Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον, δραστηριότητες Επι-χειρηματικών Φορέων και Γυναικείων Συλλόγων, Τέχνη και Πολιτισμός με ατζέντα Ελλη-νικών και διεθνών εκδηλώσεων υψηλού προφίλ, είναι μερικές από τις θεματικές ενότητες.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων

Το IT Τμήμα της Zita Medical Management παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την αποτελεσματική προβολή Επιστημονικoύ φορέα, Εταιρείας ή Οργανισμού. Με συνεχή έρευνα στο Digital Marketing και τις Διαδικτυακές Πρακτικές, εφαρμόζουμε όλες τις νέες τεχνολογίες, στοχεύοντας στην πλήρη κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των συνεργατών μας.


Η συνεργασία των έμπειρων τεχνικών μας με το εξειδικευμένο δημιουργικό τμήμα, εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργικότητα των ιστοσελίδων & των social media, καθώς και το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων & social media είναι απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία και την προώθηση των στόχων κάθε σύγχρονου οργανισμού.

Η εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ειδικές πλατφόρμες που προορίζονται για επιστημονικά περιοδικά, έτσι ώστε να ελέγχει όλα τα στάδια επιμέλειας και εκτύπωσης της έκδοσης, με στόχο την επίτευξη των προϋποθέσεων, ώστε να συμπεριληφθεί το επιστημονικό περιοδικό σε Διεθνείς Βιβλιοθήκες.

Social media & digital marketing
Η Zita Digital Management προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, που στοχεύουν στην πλήρη αξιοποίηση των Social Media και του Digital Marketing, σημαντικών εργαλείων για τη διαφήμιση και την προώθηση των επιχειρήσεων, επιστημονικών οργανισμών και των ελεύθερων επαγ-γελματιών.

Είπαν για εμάς...